Welcome to Bowornpan Kindergarten School 2
ติดต่อผู้บริหารได้ทุกวัน โทร.0-2965-2880,08-9170-8900,064-1860217 อีเมล์เพื่อติดต่อกับเรา : borwornpunschool@yahoo.com, borwornpun_r@yahoo.com
ติอต่อผู้บริหาร
หน้าแรกระเบียบการนโยบายอาคารสถานที่หลักสูตรติดต่อเรา
    ผู้บริหาร
 
 
  ชื่อ: ดร.บวรพรรณ  รัฐประเสริฐ ชื่อ: ผศ.มาลินี สุวรรณ
  ตำแหน่ง:ผู้รับใบอนุญาต ตำแหน่ง:ที่ปรึกษา
  เบอร์โทร: - เบอร์โทร: -
  อีเมลล์: borwornpun_r@yahoo.com อีเมลล์: -
   
   
       
 
 
  ชื่อ: นายบวรศักดิ์ รัฐประเสริฐ ชื่อ: นายบวรสิทธิ์ รัฐประเสริฐ
  ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียน ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียน
  เบอร์โทร: 081-4425516                : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  อีเมลล์: - เบอร์โทร: 089-1708900
  อีเมลล์: rathprasert.b@gmail.com
   
       
    เจ้าหน้าที่
 
 
  ชื่อ: นางสาวภาวดี จันทร์แก้ว  
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ  
  เบอร์โทร: 064-1860217  
  อีเมลล์: pawadee_0110@hotmail.com  
   
   
       
       
       
    แผนที่      

 

   
1