ติดต่อผู้บริหารได้ทุกวัน โทร.0-2965-2880, 08-1644-8855,08-9170-8900,08-1318-8877 อีเมล์เพื่อติดต่อกับเรา :borwornpunschool@yahoo.com, borwornpun_r@yahoo.com
ซัมเมอร์แคมป์
หน้าแรกระเบียบการนโยบายอาคารสถานที่หลักสูตรติดต่อเรา
        
 

           
             
             
             
             
             
       
เรียน  ท่านผู้ปกครองที่นับถือทราบ
       
            ขณะนี้ โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ ๒ ใกล้จะปิดเทอมแล้ว ท่านผู้ปกครองอาจจะวางแผนในการจัดกิจกรรม ให้บุตรหลาน
ในช่วงปิดเทอม ถ้าท่านสนใจที่จะให้บุตรหลานของท่านได้มาร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน ที่กำหนดจัดขึ้น 2   รุ่น  คือ
       

      
          เริ่ม 15 มีนาคม – 10  เมษายน 2556
       
          เริ่ม 18 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2556
 
         
        เด็กได้เรียน โครงการเรื่อง “ ต้นไม้และดอกไม้ ” เด็ก         นอกจากโครงการแล้วยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย
        จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของต้นไม้และดอกไม้ เช่น การทดลองวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับ ทำอย่างไรให้ไข่ลอยน้ำ
        รู้ถึงวิธีการปลูกและดูแลรักษา รู้จักการอนุรักษ์ธรรม
ซึ่งเด็กจะได้รับการฝึกการสังเกต ฝึกการวิเคราะห์ และได้ทด
        ชาติ ประโยชน์จากต้นไม้และดอกไม้ ลองด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์เกี่ยวกับ
         
ศิลปะ เช่น สนุกกับน้ำแข็งมหัศจรรย์  ซึ่งเป็นการฝึกให้เด็ก
        เด็กได้เรียน โครงการเรื่อง “ สีจากธรรมชาติ ” เด็ก
เกิดสมาธิ ลแะจินตนาการ
        ได้รู้จักสังเกต ความเหมือนและ ต่างของสี  ฝึกคิด
        วิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนาสมอง เพิ่มศักยภาพการ
        ทำงานของสมอง
                   
                      มีการพานักเรียนไปทัศนศึกษา ที่ ท้องฟ้าจำลอง,หุ่นขี้ผึ้ง,
                  พิพิธภัณฑ์เด็ก เป็นต้น ซึ่งเป็นการทำให้นักเรียนได้สัมผัส
        มหัศจรรย์ของท้องฟ้า รู้จักวิธีการทำหุ่นขี้ผึ้ง ได้ดูหุ่นที่
        เหมือนจริง และความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ของเด็ก
                           
       
 
       
       
       
     
       
                           
                      หน้าถัดไป